DEFINITIES EN BEGRIPPEN

In de deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

  • In de algemene voorwaarden en op de website www.malachetty.com wordt onder MALA CHETTY verstaan een vennootschap naar Nederlands recht
  • MALA CHETTY is gevestigd aan de Otterlaan 6, 6705 CJ Wageningen, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74820036. Btw-identificatienummer: NL200262142B01.
  • Contactgegevens klantenservice: [email protected]
  • KLANT: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met MALA CHETTY en/of producten bestelt via de website malachetty.com
  • PRODUCTEN: alle producten die te koop worden aangeboden op www.malachetty.com
  • PARTIJEN: MALA CHETTY “wij of ons” en klant “u of uw” gezamenlijk
  • www.malachetty.com “malachetty.com of website of de website”
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen MALA CHETTY en de klant inzake de bestelling en levering van producten
  • Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen zoals hieronder opgenomen
  • Intellectuele eigendomsrechten: het eigendom van en alle rechten op industrieel en intellectueel eigendom, inclusief handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten, rechten op tekeningen en/of modellen berusten volledig bij MALA CHETTY.

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, aankopen, betalingen aan en leveringen van MALA CHETTY producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen voordat u een bestelling plaatst op malachetty.com. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website.
Deze voorwaarden zijn voor iedereen in te zien via de homepage van malachetty.com. 
In geval van verschillen tussen de taalversies prevaleert de Nederlandse versie.
Bij het plaatsen van een bestelling via malachetty.com stemt u in met deze voorwaarden.
MALA CHETTY heeft het te allen tijde het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 

REGISTRATIE & BEVOEGDHEID TOT HET DOEN VAN AANKOPEN

Om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze services op malachetty.com dient u zich te registreren en een account aan te maken. Bij de registratie en het aanmaken van een account bent u verplicht om informatie te verstrekken die in alle opzichten waar, nauwkeurig, accuraat, actueel en volledig is. Mochten uw gegevens wijzigen dan dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar [email protected] Wij kunnen de registratie voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.
Om aankopen op de website van MALA CHETTY te kunnen doen, moet u uw persoonlijke gegevens verstrekken. In het bijzonder moet u uw echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere gevraagde informatie verstrekken zoals aangegeven. U bent verplicht om informatie en betalingsgegevens te verstrekken waartoe u volledig gerechtigd bent en u garandeert dat deze informatie geldig en correct is. U bevestigt tevens dat u de persoon bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factuurgegevens.
De klant machtigt MALA CHETTY uitdrukkelijk om kredietcontroles uit te voeren en waar MALA CHETTY het noodzakelijk acht, om informatie over of naar derden te verzenden of te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot uw creditcard/betaalpas, om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard/betaalpas te valideren, om een initiële creditcard/betaalpas autorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren.
De klant stemt ermee in dat MALA CHETTY de door haar verstrekte persoonlijke gegevens mag gebruiken voor het uitvoeren van passende fraudecontroles en dat de gegevens doorgegeven kunnen worden aan een kredietcontrole bureau voor fraudepreventie. Raadpleeg het MALA CHETTY Privacy beleid voor meer informatie over hoe we omgaan met uw gegevens.

BESTELLING

Alle bestellingen op de website van MALA CHETTY zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Artikelen in uw winkelmandje zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten gekocht worden.
MALA CHETTY biedt producten aan die op voorraad zijn en beschikbaar voor verzending. Soms heeft u de mogelijkheid om een pre-order te plaatsen voor een product dat niet op voorraad is. U kunt dan een vooruitbetaling doen, zodat u dit product met voorrang ontvangt zodra het product weer op voorraad is. MALA CHETTY neemt alleen pre-order bestellingen aan voor producten, waarvan de voorraad levering al gepland staat. Uw rechten met betrekking tot vooraf kopen zijn dezelfde als die voor elke andere aankoop bij MALA CHETTY. Als alternatief kunt u kiezen om uw e-mailadres te registeren zodat wij u op de hoogte kunnen houden als een product weer op voorraad is.
MALA CHETTY geeft een complete en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. In geval van overduidelijke fouten en vergissingen in onze aanbiedingen is MALA CHETTY niet gebonden tot levering van deze producten.

ACCEPTATIE VAN UW ORDER

De overeenkomst tussen de klant en MALA CHETTY komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van MALA CHETTY aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
MALA CHETTY bevestigt de online geplaatste bestelling per e-mail, met vermelding van de details van uw bestelling. Deze e-mail is GEEN acceptatie van uw bestelling, maar slechts een bevestiging dat we deze hebben ontvangen.
Na verwerking van de bestelling en betaling, stuurt MALA CHETTY de klant een e-mail met de factuur en bevestiging dat de producten zo spoedig mogelijk zullen worden verzonden. Hiermee wordt de acceptatie van uw bestelling en de overeenkomst tussen u en MALA CHETTY afgerond.
MALA CHETTY behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te accepteren als er bijvoorbeeld geen autorisatie voor de betaling wordt verkregen, er verzendbeperkingen gelden voor een bepaald product, het bestelde product niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen, of als de klant niet voldoet aan de criteria die zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden.
MALA CHETTY kan te allen tijde een transactie weigeren zonder opgaaf van reden.
Ondanks dat MALA CHETTY alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de details op haar website correct zijn, is het mogelijk dat we soms een fout ontdekken in de prijsstelling van onze producten. Als we een fout ontdekken in de prijs van uw bestelling, dan laten we u dit zo snel mogelijk weten. We zijn niet verplicht om een bestelling te accepteren of uit te voeren voor een product dat verkeerd is geprijsd of is geadverteerd. MALA CHETTY behoudt zicht het recht voor om een bestelling te annuleren die is geaccepteerd of al onderweg is. Als u een artikel bestelt dat om welke reden dan ook onjuist is geprijsd, sturen we u een e-mail of bellen wij u om u te informeren dat we uw bestelling niet hebben geaccepteerd en/of dat het relevante deel van uw bestelling is geannuleerd. Als u al voor de producten heeft betaald, zullen we het volledige bedrag aan u terugbetalen zodra we hiertoe in staat zijn. In het geval dat de producten al onderweg zijn, zullen we uw terugbetaling verwerken zodra de producten naar MALA CHETTY zijn teruggestuurd en door ons zijn ontvangen.

PRIJSBELEID

Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief btw tegen het toepasselijke tarief, tenzij u een land hebt gekozen waar geen btw verschuldigd is.
Klanten die aankopen doen vanuit een land dat wordt gezien als Delivery Duty Paid (DDP), moeten de relevante invoerrechten en belastingen betalen. Deze kosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke aankoopprijs.
Klanten die aankopen doen vanuit een land dat niet behoort tot de EU en daarom valt onder Delivery Duty Unpaid (DDU), betalen alleen de kosten voor de gekochte artikelen en eventuele verzendkosten. De relevante invoerrechten en belastingen worden rechtstreeks door onze transporteur aan de klant in rekening gebracht en vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Deze kosten kunnen nimmer op MALA CHETTY verhaald worden. MALA CHETTY kan geen macht uitoefenen over deze kosten en aangezien deze per land verschillen, kan MALA CHETTY de hoogte ervan niet voorspellen. MALA CHETTY raadt u aan om contact op te nemen met de plaatselijke douaneautoriteit voordat u tot aankoop overgaat. Als uw creditcard/betaalpas niet in euro's is uitgedrukt, wordt de uiteindelijke prijs berekend op basis van de wisselkoers op de dag dat uw kaartuitgever de transactie verwerkt.

BETALING

MALA CHETTY accepteert betalingen die gedaan worden met iDeal, Bancontact/Mister Cash, Visa, Master Card, American Express en alle andere betaalmethoden die op de website worden vermeld.
MALA CHETTY vereist vooruitbetaling bij de aankoop van producten. De betaling wordt geboekt ten laste van uw creditcard of afgeschreven van uw bankrekening op het moment dat uw bestelling door MALA CHETTY wordt geaccepteerd en naar u naar wordt verzonden.
De klant bevestigt dat zij de rechtsgeldige eigenaar is van de creditcard/betaalpas die zij gebruikt en/of dat zij specifiek toestemming heeft gekregen van de eigenaar van de creditcard/betaalpas om deze te gebruiken. Alle houders van een creditcard/betaalpas zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw creditcard/betaalpas weigert de betaling aan MALA CHETTY te autoriseren, zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering.
MALA CHETTY neemt redelijke zorg om de website te beveiligen. Ook nemen wij redelijke zorg, voor zover wij daartoe in staat zijn, om de gegevens van uw bestelling en betaling veilig te stellen. Echter bij gebrek aan nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u kunt lijden als een derde partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot uw gegevens.
U bent gebonden aan de voorwaarden van het door u gekozen betaalplatform voor de betaling. MALA CHETTY heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan.

VERZEKERING EN BEZORGING

MALA CHETTY biedt gratis verzending op alle producten en naar alle landen die geselecteerd kunnen worden bij het invullen van het afleveradres.
De klant is eigenaar van de goederen vanaf het tijdstip waarop MALA CHETTY de volledige betaling heeft ontvangen en de goederen aan u heeft geleverd.
MALA CHETTY verzekert elke aankoop tijdens de verzending totdat deze op het door u opgegeven afleveradres wordt afgeleverd. We vereisen een handtekening voor de geleverde producten, op welk moment de verantwoordelijkheid voor de gekochte goederen op u overgaat. Als de klant een derde partij als ontvanger heeft opgegeven (bijvoorbeeld bij een geschenk), accepteert u dat het bewijs van een handtekening door de derde partij (of op dat bezorgadres) het bewijs is van levering en uitvoering.
Alle op de website vermelde leveringstermijnen (levertijd, bezorgtijden op werkdagen, verzenddatum, enz.) moeten worden gezien als geschatte leveringstermijnen en kunnen niet gezien worden als definitief of gegarandeerd. MALA CHETTY is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de transporteur en/of douane-inklaringsprocessen.
MALA CHETTY zal zich redelijkerwijs inspannen om de bestelling binnen de verwachte levertermijn af te leveren op het afleveradres. MALA CHETTY is niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van een bestelling.
Als er vertraging optreedt in de bezorging of indien deze niet of slechts gedeeltelijk uitvoerbaar is, wordt u hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte gebracht na het plaatsen van de bestelling. In dat geval heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Als de bestelling die door MALA CHETTY aan u is verzonden zoekraakt of indien u beweert dat u de bestelling niet heeft ontvangen (ook al blijkt dit niet uit de track- & trace gegevens/ vervoerdersinformatie), start de transporteur een klachtenprocedure op. MALA CHETTY zal pas overgegaan tot een eventuele terugboeking of nieuwe verzending als de uitkomst van de procedure bekend is. U moet volledige medewerking verlenen aan de klachtenprocedure van de transporteur. Indien een zending zoek is geraakt ten gevolge van een fout van de transporteur (en nadat de klachtenprocedure van de transporteur is afgerond) zal MALA CHETTY het bedrag terugstorten aan de klant of proberen om het bestelde artikel opnieuw te verzenden.

RETOUREN EN RUILLEN

RECHT TOT RETOURNEREN BINNEN EU
Als de klant woonachtig is binnen de EU heeft zij het recht om de bestelling binnen een bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst te annuleren zonder opgave van reden. Indien u zich wilt beroepen op deze bedenktermijn, dient u dit per e-mail te melden aan MALA CHETTY via [email protected] De klant dient het bestelde product uiterlijk 7 dagen na de melding te retourneren aan MALA CHETTY.
Alleen ongebruikte en onbeschadigde producten, in originele staat en met alle MALA CHETTY labels en tags nog aan vast mogen worden geretourneerd. Alle meegestuurde toebehoren, zoals riemen, designverpakkingen, echtheidskaarten, stofzakken en labels moeten mee geretourneerd worden.
De klant is verantwoordelijk voor de retourzending en draagt het volledige risico voor het veilig retourneren van bestelling aan MALA CHETTY. We raden u daarom aan om de producten met track & trace transport aan MALA CHETTY te retourneren en de retourzending te verzekeren, aangezien u aansprakelijk bent voor de retourzending totdat we de producten hebben ontvangen. In geval van dispuut raden we u ook aan het verzendbewijs te bewaren.
Het retouradres voor geannuleerde bestellingen is: MALA CHETTY, Otterlaan 6, 6705 CJ Wageningen, Nederland. De retourzending dient zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 7 dagen vanaf de dag dat u de bestelling heeft geannuleerd op het adres van MALA CHETTY te worden afgeleverd. De deadline voor het retourneren wordt gehaald als u de bestelling retourneert voordat de periode van 14 dagen is verstreken.
Voor bestellingen die worden geannuleerd ontvangt u een volledige terugbetaling, nadat MALA CHETTY de producten in goede orde heeft ontvangen. We zullen de creditering uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de initiële transactie.
Indien invoerrechten, belastingen, heffingen of (administratieve) douanekosten verschuldigd zijn, komen deze kosten voor rekening van de klant. Bij creditering zal MALA CHETTY deze kosten in mindering brengen, voor zover deze aan MALA CHETTY (als afzender van het pakket) in rekening zijn gebracht.
U betaalt zelf de verzendkosten voor het retourneren van de producten.

RETOURNEREN EN RUILEN MET ONZE GRATIS DHL OPHAALSERVICE
U kunt er ook voor kiezen om producten te retourneren of te ruilen met onze gratis DHL Express retour- en inruil service. U moet dan een aanvraag bij ons doen voor het inruilen en/of retourneren van het product binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. U kunt het product inruilen voor een andere maat. Als een klant een product wil annuleren en retourneren aan MALA CHETTY dient zij in te loggen op malachetty.com en een account aan te maken. Bij het registreren van het account dient u exact hetzelfde e-mailadres op te geven die u eerder bij de aankoop van het product ook heeft gebruikt. Na het aanmaken van een account krijgt de klant haar order/bestelling te zien en kan zij een of meerdere producten annuleren, met opgave van de reden voor retour.
Nadat de klant de bestelling online op de website van MALA CHETTY heeft geannuleerd ontvangt zij een e-mail bevestiging met informatie over de retourzending en kan de klant een gratis pick-up boeken op de website van DHL. 
Indien aan alle voorwaarden voor annulering is voldaan en de producten volledig en in goede staat zijn ontvangen door MALA CHETTY, zal zij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending crediteren.
We zullen de creditering uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de initiële transactie. Indien invoerbelastingen, heffingen of (administratieve) douanekosten verschuldigd zijn, komen deze kosten voor rekening van de klant. Bij creditering zal MALA CHETTY de invoerbelastingen, heffingen en/of (administratieve) douanekosten in mindering brengen voor zover deze aan MALA CHETTY (als afzender van het pakket) in rekening zijn gebracht.

RETOURBELEID
Producten die worden geretourneerd dienen ongebruikt, onbeschadigd en in originele staat te zijn. Alle MALA CHETTY labels en tags moeten er nog aan vast zitten en alle meegestuurde toebehoren, zoals riemen, designverpakkingen, echtheidskaarten, stofzakken en designer labels moeten mee geretourneerd worden.
Alle retourzendingen moeten eerst online op de website van MALA CHETTY (malachetty.com) worden aangevraagd voordat u de producten naar ons terugstuurt. Dit zorgt voor een gemakkelijke identificatie, efficiënte en snelle verwerking. Niet-geïdentificeerde retourneringen worden teruggestuurd naar de afzender.
Alle schoenen moeten vóór gebruik op een tapijt worden uitgeprobeerd.
Zwemkleding en bikinibroekjes moeten op ondergoed worden gepast, zonder de beschermende plakstrip te verwijderen.
Retourzendingen die onvolledig, beschadigd of vervuild zijn worden niet geaccepteerd en teruggestuurt naar de klant en/of de terugbetaling wordt geweigerd.
MALA CHETTY attendeert u dat bij retourzendingen van producten uit landen buiten de EU, importheffingen en belastingen niet worden terugbetaald.
MALA CHETTY doet er alles aan, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, om de kleuren van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Omdat computerschermen variëren, kunnen we echter niet garanderen dat de weergave van uw monitor voor elke kleur volledig nauwkeurig zal zijn.
We monitoren het aantal retourzendingen dat door klanten worden gedaan en herhaaldelijke retourzendingen worden gemarkeerd en kunnen ertoe leiden dat uw MALA CHETTY account wordt gesloten of dat toekomstige bestellingen worden geweigerd.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

MALA CHETTY voldoet aan de privacy regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De klant heeft altijd het recht om haar persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door in te loggen op haar account op malachetty.com
MALA CHETTY behandelt alle data die zij van de klant ontvangt als persoonlijk en vertrouwelijk. De persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw bestelling te verwerken en worden bewaard zolang als noodzakelijk is om eventuele problemen met de verwerking van de bestelling af te handelen. MALA CHETTY mag de data ook gebruiken voor marketingactiviteiten, zoals voor nieuwsbrieven en promotie van producten.
Als u geen marketing uitingen wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden en bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing en communicatie doeleinden. U kunt MALA CHETTY hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar: [email protected] De optie om u uit te schrijven wordt u ook aangeboden in elke relevante e-mail van MALA CHETTY.
MALA CHETTY zal de persoonlijke gegevens van de Klant niet bekendmaken aan derden, behalve aan de partijen die betrokken zijn bij de betaling en verzending van de Producten.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de website malachetty.com en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot auteursrechten, ontwerpen, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten en materiële rechten met betrekking tot de Inhoud, inclusief MALA CHETTY Software en alle HTML- en andere code op deze site. Elke reproductie of her-distributie van de hierboven vermelde Inhoud is verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren en gebruiken van de hierboven genoemde materialen naar een andere server, locatie of ondersteuning voor publicatie, reproductie of distributie uitdrukkelijk verboden.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht exclusief van toepassing. Ook als een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of als de bij de rechtsverhouding betrokken partij in het buitenland woont.
De rechtbank van de vestigingsplaats van MALA CHETTY is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen. Niettemin heeft MALA CHETTY het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.